Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze websites: www.rietstulp.nl en www.vakantiehuis-giethoorn.nl

Wanneer u de website bezoekt en/of de informatie die via deze website wordt aangeboden gebruikt, stemt u in met de voorwaarden en de voorbehouden, zoals benoemd in deze disclaimer.

Gebruik van de Rietstulp en Vakantiehuis website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als uithangbord van onze onderneming. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van onze website kunnen wij geen garantie geven voor de actualiteit van de geboden informatie. `de Rietstulp wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de correctheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer `de Rietstulp` links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. `de Rietstulp` aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de beschikbaarheid en het gebruik van websites waarnaar via deze website wordt verwezen. Het gebruik van de links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites wordt niet door `de Rietstulp` gecontroleerd of beoordeeld op compleetheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van de informatie
`De Rietstulp` behoudt zich alle intellectuele eigendommen voor van de inhoud van deze website. Het grafische ontwerp is eigendom van Infomac Internet. Het is niet toegestaan de inhoud van één van onze webpagina´s te gebruiken op een andere website, behalve wanneer hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door `de Rietstulp`. De informatie van deze website mag u uiteraard wel uitprinten en bewaren voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
`De Rietstulp` behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, als ook deze disclaimer, te allen tijde zonder enige vooraankondiging te wijzigen.

Toepasselijk Recht
Op deze internetsite is het Nederlandse Recht van toepassing.