Punteren in Giethoorn

U kunt een punter het beste vergelijken met een gondel in Venetië. De boot heeft een platte bodem en geen motor. Er kunnen maximaal 6 volwassenen in een punter.

U beweegt zich voort door middel van een lange stok, de zogenaamde vaarboom, in de bodem te duwen. Daarmee kunt u zich afzetten en gaat de punter vooruit. Aangezien het water in Giethoorn maximaal 1 meter diep is kunt u overal punteren.

Punteren is een leuke en actieve manier om Giethoorn te ontdekken.

Tips